Velkommen!

Vi ønsker at Albansk Ungdom skal være et samlingspunkt for albansk ungdom og studenter og skal med ulike aktiviteter og arrangementer være med på å fremme vår kultur og bevare vårt morsmål.

Gjennom vårt arbeid ønsker vi å kunne være en bidragsyter til albansk ungdoms integrering i Norge, og bevaring av den albanske kulturen, verdiene og tradisjonene.

Albansk Ungdom skal ivareta og fremme interesser av sosial, faglig og kulturell karakter for ungdom med albansk bakgrunn og/eller interesser, og spre motivasjon til høyere utdanning blant albanske unge i Norge.

Send e-post
page-image